Hallitus v.2020

Puheenjohtaja:

Noora Martelin
040 480 3540
puheenjohtaja.papeko@gmail.com

Varapuheenjohtaja:

Katariina Ylikangas
044 237 9557
Yhteyden otot miel. s-postitse
katariina.papeko(at)gmail.com

Sihteeri:

Outi Soulasmaa
044 977 5557
osoulasmaa(at)gmail.com

Saara Lehtonen

0400 016 898
saara.lehtonen12(at)gmail.com

Jaana Färm (Jäsensihteeri)
050 352 5639
jasensihteeri.papeko(at)gmail.com

Niina Haataja
Emma Koivisto
Merja Haverinen (varajäsen)
Webmaster:

papeko.web(at)gmail.com

Rahastonhoitaja:

Helena Sarkola-Cordeiro
helena.sarkola(at)gmail.com

Yhdistyksen tilinumero:

FI77 4006 1040 0941 57 / Lohjan palvelus- ja pelastuskoirayhdistys ry

Kirjoita viestiksi tieto mitä maksu koskee!


papekon_logo1.jpg