Kiertopalkintojen säännöt

Kiertopalkinnon saaminen edellyttää, että koirakko edustaa kokeessa Lohjan palvelus- ja pelastuskoirayhdistystä
Rottiskapula (paras tottelevaisuus)
 • Lahjoittanut SRY Länsi-Uusimaa
 • Jaetaan pk-lajien tottelevaisuussuorituksesta
 • Mikäli kahdella koirakolla on samat tottelevaisuuspisteet palkinnon saa korkeammassa luokassa kilpaillut koirakko.
 • Mikäli pisteet ovat edelleen tasan lasketaan kahden edeltävän kokeen keskiarvo ja korkeamman keskiarvon saanut voittaa palkinnon.
Sportti palkinto, paras maasto
 • Jaetaan kansallisten lajien maastopisteiden perusteella vuoden parhaalle koirakolle
 • Mikäli kahdella koirakolla on samat maastopisteet palkinnon saa korkeammassa luokassa kilpaillut koirakko.
 • Mikäli pisteet ovat edelleen tasan voittaa korkeamman esineruutupisteet saanut koirakko.
Vuoden paras pk-koirakko
 • Vuoden kokeiden yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee palkinnon saamisen
 • Luokalla, jossa kilpailee ei ole väliä
 • IFH jäljellä kilpaileville koirakoille kerrotaan pistemäärä kolmella, jotta tulos on vertailukelpoinen muihin pk-lajeihin nähden
 • yhdistyksen hallitus päättää palkinnon saajan
Kansainvälinen maastolaji
 • Palkinto jaetaan IFH ja IGP a-osan kesken
 • Jaetaan parhaan maastotuloksen saaneelle koirakolle
 • Mikäli kahdella koirakolla on samat pisteet palkinnon saa korkeammassa luokassa kilpaillut koirakko.
 • FH1 tulos rinnastetaan IGP 2 luokkaan.
Vuoden pk-koirakko
 • Pitää olla yhdistyksen jäsen
 • Ei kumminkaan ole tarvinnut edustaa yhdistystä kokeissa
 • Omalla esimerkillään tuonut positiivisesti esille palveluskoiralajeja
 • Yhdistyksen hallitus päättää kenelle palkinto jaetaan
 • Palkinto voidaan myös jättää jakamatta
Aktiivi hälytysryhmäläinen
 • Tarkoitettu hälytysryhmään nimetylle
 • Toimii aktiivisesti harrastuksen piirissä
 • Osallistuu etsintöihin
 • Tarkempi ohjeistus pisteytyksestä hallituksella sekä pekopuolella
Aktiivi pelastuskoiraharrastaja
 • Aloitteleva aktiivinen harrastaja
 • Henkilö, jota ei ole vielä ole nimetty hälytysryhmään
 • Toimii hälytysryhmän tukena harjoituksissa
 • Tarkempi ohjeistus pisteytyksestä hallituksella sekä pekopuolella
Vuoden pelastuskoira
 • Jaetaan koiralle, joka on vuoden aikana saanut hyväksytyn peko-T tuloksen
 • Mikäli useammalla koirakolla on samatulos, ratkaisee paras kokonaispistemäärä

Vuoden tokokoirakko
 • Jaetaan vuoden aikana useamman ykköstuloksen tehneelle koirakolle
 • Mikäli ykköstuloksien määrä on sama useammalla koirakolla, ratkaisee palkinnon saaminen sen, kuka on tehnyt tulokset korkeimmassa luokassa
Vuoden rallaajat, rallytoko
 • Jaetaan vuoden aikana useamman tuloksen tehneelle koirakolle
 • Mikäli kahdella koirakolla on samat määrät tehtyjä tuloksia palkinnon saa korkeammassa luokassa kilpaillut koirakko.
Vuoden aktiiviharrastaja
 • Omalla positiivisella asenteella ja aktiivisella toiminnallaan ollut mukana yhdistyksen toiminnassa
 • Pitää yllä hyvää yhdistyshenkeä
 • Palkinnon saajan päättää yhdistyksen hallitus

Kuva: Niina Haataja